Herdenking Bevrijding Dieren

Programma Herdenking bevrijding Dieren, 79 jaar, na dato, op dinsdag 16 april 2024, locatie herdenkingskruis in het Carolinapark, Dieren
Programma volgt z.s.m.

Logo stichting Oranjerie Dieren

Wilhelmus

1e couplet

 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6e couplet

Mijn schild ende betrouwen             
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.