Oranjerie Dieren

In 1916 is de Oranjerie gebouwd als tuinhuis behorende bij het herenhuis en de tuin. Het tuinhuis had een multifunctioneel karakter. In het gebouw bevonden zich een werkplaats, een brandstofopslagruimte, een bergplaats met ruimte voor kleinvee, een wasplaats en een Oranjerie. Aan de voorzijde bevond zich een kippen- en fazantenren, die tegenwoordig niet meer aanwezig is. Het tuinhuis wordt nu Oranjerie genoemd maar vroeger is het niet geheel als zodanig bestempeld geweest. Over de geschiedenis van het park en Oranjerie is een boek geschreven met de titel “Buitenplaats Carolinapark Dieren”.

Renovatie Oranjerie

Renovatie OranjerieHet was een lang gekoesterde wens van veel bewoners van Dieren Zuid om de Oranjerie weer een functie te geven die een dergelijk gebouw op zo’n prachtige locatie verdient. De Gemeente Rheden heeft in 2001 het initiatief genomen om samen met Stichting Oranjerie Dieren en Siza plannen uit te werken om van de Oranjerie een theehuis/restaurant te maken. Siza exploiteert dit per 1 september 2011. Tussen 1 september  2016 en 1 juli 202 is de exploitatie in handen van Buitenpoort geweest. Vanaf 1 november 2021 heeft de Familie Coolen de exploitatie overgenomen. Onder dezelfde voorwaarden en uitgangspunten.

Buitenplaats Carolinapark Dieren

Carolinapark

Een van de oudste buitenplaatsen aan de Veluwezoom in de gemeente Rheden, ligt midden in het oude dorp van Dieren. In september 1941 kon de gemeente Rheden het huis met het park en Oranjerie annex stalling, kwekerij, tuinmanswoning en duiventil verwerven uit de nalatenschap van Mejuffrouw J. Haitzema Viëtor en werd het park voor het publiek opengesteld. Het huis werd ingericht als bureau voor de gemeentepolitie en is in 2003 geheel gerenoveerd.

Aangezien veel bomen zo’n 120 tot 145 jaar oud lijken te zijn, heeft het park waarschijnlijk omstreeks 1870 een opknapbeurt gehad. Het is goed denkbaar dat Jan Copijn, de jongere broer van Henri Copijn, hier heeft gewerkt, daar hij sinds 1872 in Velp gevestigd was.

Openingstijden
De Oranjerie Dieren

Vijf dagen in de week open. Van woensdag tot en met zondag.
Open van 10.00 tot 18.00 uur.

Het team heet u graag van harte welkom! Binnen en buiten is alles gereed.

deoranjeriedieren.nl – info@deoranjeriedieren.nl

Logo Oranjerie