Vriend worden

U kunt de Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren steunen door een donatie te doen of door vriend te worden van de stichting. Als uw vriend wordt, steunt u de stichting structureel. Zo weten we vooraf waarop we kunnen rekenen en welke langlopende projecten wij kunnen (blijven) financieren.

Tip: Wilt u gebruik maken van fiscaal voordeel? Bij een donatie van € 100,-- of meer kan periodiek schenken een aantrekkelijke optie voor u zijn.

Ik wil graag een donatie doen aan de Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren. Ik machtig de Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren om het volgende bedrag van mijn rekening te schrijven. Het minimum bedrag is 25 euro per jaar.

 
Ander bedrag namelijk:
Deze overschrijving vindt plaats
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-Mailadres *
Geboortedatum
IBAN
 
Nieuwsbrief
Optie: Ik wil me graag aanmelden voor de nieuwsbrief van de Stichting Oranjerie Dieren waarin ik het laatste nieuws over de stichting lees. Deze nieuwsbrief wil ik graag ontvangen op het volgende e-mailadres:
Aanmelden nieuwsbrief
 
Bevestig
Met het verzenden van dit formulier machtig ik de Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren om het aangegeven bedrag eenmalig of tot wederopzegging af te schrijven van mijn bank- of girorekening.
Ik ontvang een bevestiging van mijn aanmelding per e-mail en/of per post.
Bevestig de machtiging *
De Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren hecht grote waarde aan de privacy van haar donateurs. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig behandeld.
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen of de gegevens in een donateurs bestand te verwerken. De Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren zal deze gegevens niet aan anderen verstrekken.
 
 

  Diepenmaat
       
       

© Copyright 2022 Stichting Oranjerie - Website door JDI internet professionals