Stichtingen

Door de belastingdienst is de Stichting Oranjerie sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt binnen het kader van algemeen belang. De schenker / donateur kan giften aan een ANBI binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Samenstelling bestuur en doestelling Stichting  treft u aan onder de rubriek Stichtingen.

Stichting is ingeschreven in de kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09158308.

Het RSIN nummer is: 815850189.

 

jaarverslagen:

 
 


JDI internet professionals Diepenmaat
       
       

© Copyright 2021 Stichting Oranjerie - Website door JDI internet professionals