Stichtingen - bestuur - ANBI

De Stichting Oranjerie Dieren is opgericht op 16 februari 2006.
 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: de oprichting en instandhouding van een restaurant/theehuis in de Oranjerie te Dieren met als nevenfuncties exposities en andere activiteiten op cultureel/artistiek/maatschappelijk gebied
 

Inleiding

Carolinapark, een van de oudste buitenplaatsen aan de Veluwezoom in de gemeente Rheden, ligt midden in het oude dorp van Dieren. In september 1941 kon de gemeente Rheden het huis met het park en Oranjerie annex stalling, kwekerij, tuinmanswoning en duiventil verwerven uit de nalatenschap van Mejuffrouw J. Haitzema Viëtor en werd het park voor het publiek opengesteld. Het huis werd ingericht als bureau voor de gemeentepolitie en is in 2003 geheel gerenoveerd.

Aangezien veel bomen zo’n 120 tot 145 jaar oud lijken te zijn, heeft het park waarschijnlijk omstreeks 1870 een opknapbeurt gehad. Het is goed denkbaar dat Jan Copijn, de jongere broer van Henri Copijn, hier heeft gewerkt, daar hij sinds 1872 in Velp gevestigd was.
 

Oranjerie

In 1916 is de Oranjerie gebouwd als tuinhuis behorende bij het herenhuis en de tuin. Het tuinhuis had een multifunctioneel karakter. In het gebouw bevonden zich een werkplaats, een brandstofopslagruimte, een bergplaats met ruimte voor kleinvee, een wasplaats en een Oranjerie. Aan de voorzijde bevond zich een kippen- en fazantenren, die tegenwoordig niet meer aanwezig is. Het tuinhuis wordt nu Oranjerie genoemd maar vroeger is het niet geheel als zodanig bestempeld geweest.
 

Renovatie Oranjerie

Het was een lang gekoesterde wens van veel bewoners van Dieren Zuid om de Oranjerie weer een functie te geven die een dergelijk gebouw op zo’n prachtige locatie verdient. De Gemeente Rheden heeft in 2001 het initiatief genomen om samen met Stichting Oranjerie Dieren en Siza plannen uit te werken om van de Oranjerie een theehuis/restaurant te maken. Siza exploiteert dit per 1 september 2011. Vanaf 1 september 2016 is de exploitatie overgenomen door Buitenpoort. Siza blijft per die datum huren en draagt zorg voor de begeleiding van de leerlingen. O.a. afkomstig van Siza.

Financiën

De Stichting Oranjerie heeft zich mede tot doel gesteld om fondsen voor de renovatie te verwerven. Zij heeft dit met steun van de Gemeente Rheden, Provincie Gelderland, Ridderlijke Duitsche Orde, diverse Stichtingen, particulieren, Siza en anderen bereikt.


Bestuur Stichting Oranjerie Dieren

Voorzitter  Ap Lammers  06 53394768
Secretaris  Paul Ermers  0313 420288
Penningmeester  Frans Schoonen  06 40745490
     


Onder deze stichting, die btw plichtig is, valt de exploitatie van de Oranjerie.

Bestuur Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren

Voorzitter  Ap Lammers 06 53394768
Secretaris  Paul Ermers 0313 420288
Penningmeester  Frans Schoonen 0640745490
Algemeen bestuurslid  Mevrouw Anne Jansen 0313 650047
Algemeen bestuurslid  Mevrouw Gerrie Lubbers 0313 416801


Het doel van deze stichting is het werven van vrienden en, in overleg met de Stichting Oranjerie Dieren, het stimuleren van exposities en andere activiteiten in en rond het op te richten theehuis in de oranjerie van het Carolinapark te Dieren op cultureel/artistiek/maatschappelijk gebied.

Door de belastingdienst is de Stichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt binnen het kader van algemeen belang. De schenker / donateur kan giften aan een ANBI binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

ANBI

                                                                     

Door de belastingdienst is de Stichting Oranjerie sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt binnen het kader van algemeen belang. De schenker / donateur kan giften aan een ANBI binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Samenstelling bestuur en doestelling Stichting  treft u aan onder de rubriek Stichtingen.

Stichting is ingeschreven in de kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem onder nummer 09158308.

Het RSIN nummer is: 815850189.

 

 

 


JDI internet professionals Diepenmaat
       
       

© Copyright 2022 Stichting Oranjerie - Website door JDI internet professionals